Les 1: De verschillende tonen op een gitaar

Stap 1: Wat zijn de tonen van een gitaar

Een standaard gitaar bestaat uit zes verschillene snaren. Al deze snaren hebben hun eigen tuning (of hun eigen toon wanneer je ze open aanslaat). Net zoals je in de les - het muzikale alfabet - kan terugvinden zal je zien dat ook voor gitaar het muzikale alfabet bestaat uit de letters A tot en met G (en alles ertussenin).

Om te beginnen is het belangrijk dat we leren hoe dat we de open snaren kunnen benoemen. In onderstaande afbeelding zie je de benaming van elke snaar. Om dit correct af te lezen moet je het volgende doen: neem de gitaar even op jouw schoot met de hals naar boven gericht. Wanneer je dit doet zullen de snaren naar jou gericht zijn en zie je aan de linkerkant de dikste snaar en aan de rechterkant dan weer de kleinste snaar, net zoals op onderstaande afbeelding.

Vanaf nu zal ik alles aanduiden door gebruik te maken van onderstaand schema. Bovenaan dit schema zal je soms niets, een 'x' teken of een 'o' zien staan, net zoals in onderstaand voorbeeld. Wat betekent dat nu? Wel dat is eigenlijk heel eenvoudig.

Een 'x' teken: wil zeggen dat je die snaar niet mag aanslaan.

Een 'o' teken: betekent dat je de snaar wel moet aanslaan maar dat deze 'open is' = de open tuning van die snaar

FacebookInstagramLink

Je hebt op bovenstaande afbeeldingen telkens al gezien wat de open tuning van een gitaar is. Om dit makkelijk te onthouden zijn er vaak hulpmiddeltjes zoals "Een Aap Die Graag Banaan Eet" of "Een Aan De Gitarist Bekende Ezelsbrug". Onthoud ook het volgende: Hoe dikker de snaar hoe lager de tuning!

FacebookInstagramLink

Stap 2: Het muzikale alfabet op de gitaarhals

Om hieraan te beginnen verwijs ik eerst naar het artikel 'Het muzikale alfabet'. Wanneer je dat helemaal begrijpt ben je klaar om het toe te passen op jouw gitaar. Waar beginnen we? We beginnen altijd met de open tuning!

Door het artikel over het muzikale alfabet te leren heb je een inzicht welke tonen we kunnen terugvinden op de gitaar. In het begin is het belangrijk om te onthouden dat er telkens een toon tussen al de letters te vinden is, behalve NA de letters B en E. In onderstaand voorbeeld zie je de tonen A, B, C, D, E, F en G op de gitaarhals. Kijk telkens per snaar en begin bij de open tuning en ga dan naar beneden. Als je dit zou doen voor elke snaar kom je op het volgende uit:
  • Valt het jou op dat we beginnen met de open tuning E A D G B E en eindigen met dezelfde tuning op de twaalfde fret? Op de twaalfde fret spelen we exact 'een octaaf' hoger in vergelijking met de open tuning.


  • Valt het je op dat tussen elke noot een spatie is, behalve NA de noten E en B?

What about kruisen en mollen of sharps and flats?

Op bovenstaande afbeelding zien we dat er bepaalde posities tussen de noten niet is ingevuld. Deze posities zijn voor onze kruisen en mollen. Wist je dat we kruisen en mollen op twee verschillende manieren kunnen benoemen? Stel: we pakken de toon A op de vijfde fret van de dikke E snaar (Links op het schema). Wanneer we de toon A 'zwakker' of lager willen maken kunnen we dat makkelijk doen door één fret lager te schuiven. We komen dan uit op de toon Ab (= A Flat).

Stel dat we nu eens het omgekeerde zouden doen. We blijven op dezelfde snaar maar beginnen met de toon G en we gaan die 'scherper' of hoger maken door één fret omhoog te schuiven. We komen dan uit op de toon G# (=G Sharp). Valt het je op dat we op dezelfde toets zijn terecht gekomen dan net?

Wil je graag meer weten over kruisen en mollen en hoe we deze kunnen benoemen? In het deel muziektheorie vind je de basis terug in het gedeelte 'Sharps en Flats Deel 1'. Ik raad ook zeker aan om 'Sharps en Flats Deel 2' te lezen. Hier ga ik dieper in op de verschillende benamingen alsook de reden waarom we dit doen. Je zal leren dat wanneer we een bepaalde toonaard of muzikale familie zullen kiezen we automatisch de juiste toetsen kunnen achterhalen door een simpel truckje.

Nu je begrijpt welke tonen er zich binnen het muzikaal alfabet bevinden, hoe je deze kan zien op een piano en gitaar én hoe je kruisen en mollen kan benomen, ben je klaar voor het leren van akkoorden. We beginnen hierbij met 'open akkoorden'.