Musical Intervals

Tot hiertoe hebben we geleerd hoe een klavier eruitziet en hoe we de toetsen ervan correct benoemen. Nu is het tijd voor muzikale intervallen, zo ontdek je zelf welke noten in een bepaalde familie (of toonladder) passen.


Wat is een interval?

De definitie ervan luidt als volgt: “een interval is de afstand tussen noten of letters”. Vanaf het moment dat we twee noten achter elkaar spelen kunnen we dus spreken over een interval. Dankzij de toepassing van intervallen kunnen we verschillende toonladders vormen zoals die van majeur en mineur. Een majeurtoonladder roept (meestal) energieke, opwekkende en blije gevoelens op terwijl de mineurtoonladder vooral emotionele, droevige en angstige gevoelens teweeg brengt.


Dat komt doordat de intervallen of de afstanden tussen de verschillende noten in de majeurtoonladder anders zijn dan die in de mineurtoonladder. Hoor je het nog even donderen in Keulen? Geen paniek, later komen we hier nog op terug. We starten met het verschil tussen een volledige toon en die van een halve of een semitoon. Dit is de belangrijkste interval voor het vormgeven van muzikale families in majeur en mineur.

Tonen en halve tonen

Het verschil tussen een toon en een halve toon is het best verklaarbaar aan de hand van onderstaande afbeelding. Probeer de afstand tussen de letters C en D (= 1 toon) te vergelijken met die tussen de letters B en C (= 1 halve toon). Wanneer we van C naar D gaan passeren we één zwarte toets, wat niet het geval is wanneer we van B naar C gaan. Met andere woorden: bij een halve toon verplaatsen we onze vinger slechts één toets omhoog of omlaag (= hetzelfde als rechts of links). Om een volledige toon hoger of lager te spelen moeten we onze vinger twee toetsen verplaatsen. Hieronder zie je een aantal voorbeelden van halve en volledige tonen.

Nu je het verschil kent tussen een toon en een halve toon, ben je klaar om te leren hoe we een majeur-toonladder kunnen bouwen!

FacebookInstagramLink