Minor Scales

Je weet uit het vorige gedeelte dat je majeur- en mineurtoonladders kan vormen door verschillende intervallen te gebruiken. Ook hier kan je - door een formule van intervallen - vanuit elke noot vertrekken voor het vormen van een muzikale familie in mineur.

1 toon - (Als voorbeeld in A-mineur: Van A naar B)

1 halve toon - (Van B naar C)

1 toon - (Van C naar D)

1 toon - (Van D naar E)

1 halve toon - (Van E naar F)

1 toon - (Van F naar G)

1 toon - (Van G naar A)

Bij de mineurtoonladder gebruiken we de familie van A-mineur als voorbeeld (bij de majeurtoonladder gebruikten we C-majeur). Net zoals bij de toonladder van C-majeur zijn er binnen deze toonladder geen zwarte toetsen. Het valt je waarschijnlijk wel meteen op dat de intervallen hier anders zijn dan bij een majeurtoonladder. Probeer de families van C-majeur en A-mineur even met elkaar te vergelijken, dan wordt het meteen duidelijk.

Got it? Super! Dan gaan we nu nog een stap verder: we nemen er de sharps en flats bij. Bekijk bovenstaande lijst van intervallen nogmaals en probeer de volledige muzikale familie van B-mineur te vormen.

Ook hier kunnen we zowel gebruik maken van letters als van cijfers, zie onderstaand voorbeeld:

Het is belangrijk te weten dat er andere soorten toonladders zijn die op verschillende manieren werken. De eenvoudigste manier is om onderscheid te maken tussen diatonische en niet-diatonische toonladders.

FacebookInstagramLink