Major Scales

We ontdekten zonet dat muzikale intervallen de basis zijn voor het vormen van toonladders. In het begin van deze cursus bleek ook al dat een piano 88 toetsen heeft die we onderverdelen in octaven. Ook belangrijk om te weten is dat een octaaf bestaat uit twaalf noten, terwijl een muzikaal alfabet zeven noten bevat. Allemaal goed en wel, maar hoe kunnen we beide nu aan elkaar koppelen?


Dankzij intervallen en toonladders weten we dat we ons muzikaal alfabet kunnen afleiden uit deze twaalf toetsen. De muzikale familie die we kiezen bepaalt welke zeven letters dit zijn.


We starten met de twee belangrijkste toonladders binnen de westerse muziekwereld: die van majeur en mineur. Uiteraard zijn er nog heel wat andere, maar die zijn voorlopig niet van belang. De majeur- en mineurtoonladders vormen namelijk een degelijke basis en zijn breed toepasbaar in hedendaagse muziek. We starten met de basis, waarna we ons verdiepen in een aantal tips en tricks.


Daarna ben je in staat om jouw favoriete nummers écht te analyseren. Wanneer je weet welke toonsoort er van toepassing is, heb je alvast een idee welke noten en welke akkoorden er verder in het nummer aan bod kunnen komen. Het is de eerste stap richting het schrijven van jouw eigen songs!

We starten met de familie C-majeur omdat die geen enkele zwarte toets bevat. Van zodra deze muzikale familie geen geheimen meer voor je heeft, kunnen we dezelfde theorie op gelijk welke familie toepassen. Hieronder zie je de vertaling van de C-majeurtoonladder op een pianoklavier. Onderstaande formule vertelt je hoe we - door middel van intervallen - vanuit de toon C, de rest van de noten kunnen vinden die thuishoren binnen deze toonladder.

1 toon = de afstand tussen C en D

1 toon = de afstand tussen D en E

1 halve toon = de afstand tussen E en F

1 toon = de afstand tussen F en G

1 toon = de afstand tussen G en A

1 toon = de afstand tussen A en B

1 halve toon = de afstand tussen B en C

Je kan vanuit elke toets op de piano vertrekken met behulp van deze intervallen, ook vanuit de zwarte toetsen. Bovenstaande formule zal je dus helpen om elke muzikale familie in majeur te vervolledigen.


En er is meer. Op dit moment zijn we klaar om ons alfabet om te zetten in cijfers, wat de intervallen een stuk duidelijker zal maken. Bij de familie van C-majeur krijgen we dan bijvoorbeeld: C (eerste = grondtoon), D (tweede), E (derde), F (vierde), G (vijfde), A (zesde), B (zevende).


Zo komen we tot onderstaande afbeelding. Dat ziet er al een stuk makkelijker uit, toch?

Nu gaan we diezelfde intervallen toepassen op de toonladder (of muzikale familie) van D-majeur. De eerste toon is altijd de toon van de familie die we gekozen hebben dus logischerwijs starten we hier met de letter D. Door onze gekende formule van intervallen (toon, toon, semitoon, toon, toon, toon, semitoon) toe te passen, achterhalen we wat de andere noten zijn binnen de toonladder van D-majeur.

Onderstaand voorbeeld zet je alvast op weg. Let er vooral op dat de afstand tussen de verschillende noten gelijk is, zowel bij de D- als bij C-majeurtoonladders.

Ook hier kunnen we gebruik maken van cijfers in plaats van letters. We bekomen dan onderstaand resultaat:

Alles duidelijk? Ben je helemaal mee? Perfect! Dan weet je nu welke noten er in de familie van D-majeur zitten, namelijk: D(1), E(2), F#(3), G(4), A(5), B(6) en C#(7).


Is het allemaal een beetje overweldigend? Geen stress, doe alles gerust op je eigen tempo en volg altijd onderstaande stappen. Ik geef je alvast een extra voorbeeld mee, de toonladder van A-majeur.


Stap 1: Kies een bepaalde familie zoals bijvoorbeeld A-majeur.

Stap 2: Bepaal de eerste noot, in dit geval is dat A.

Stap 3: Pas de gekende intervallen toe op een klavier om de zeven noten te ontdekken:

  • 1e noot: A (aangezien dit de familie van A-majeur is)

  • 2e noot: 1e noot + 1 toon = B

  • 3e noot: 2de noot + 1 toon = C#

  • 4e noot: 3de noot + 1 halve toon = D

  • 5e noot: 4e noot + 1 toon = E

  • 6e noot: 5e noot + 1 toon = F#

  • 7e noot: 6e noot + 1 toon = G#

  • 1e noot: 7e noot + 1 halve toon = A

Stap 4: Plaats de noten op het klavier met cijfers of letters.

Als je dit concept begrijpt, goed gedaan! Als het nog steeds niet helemaal duidelijk is, neem dit hoofdstuk dan nog eens door in je eigen tempo. Als je de techniek eenmaal onder de knie hebt, wordt het kinderspel. We tellen immers altijd op dezelfde manier.

Voordat we verder gaan met mineur-toonladders, moeten we eerst even terug naar onze kruizen en mollen.

FacebookInstagramLink