Sharps and flats - Part 2

Weet je nog dat we de basis van kruisen en mollen (sharps en flats) geleerd hebben? Er kwam toen een afbeelding aan te pas waarbij er op de zwarte toetsen telkens twee benamingen stonden. Aangezien je ondertussen weet hoe je de juiste noten van een muzikale familie (in majeur) kan vinden, kunnen we hier nu dieper op ingaan. Als voorbeeld gebruiken we daarvoor opnieuw de toonladder van A-majeur.

We hebben geleerd dat de derde toon binnen deze familie de toon C# is. De vraag is echter: waarom is dat een C# en geen Db? Het is dezelfde toets op de piano, toch? Dat klopt! Wanneer je twijfelt over de benaming van een bepaalde toets, pas dan deze regel toe: 'Elke letter van het alfabet mag maar één keer gebruikt worden’.

Bekijk bovenstaande afbeelding nog eens van dichtbij: elke letter van het alfabet komt erin voor. De eerste zwarte toets benoemen we met C# omdat de volgende toets in deze familie D is en we ondertussen weten dat elke letter slechts één keer mag voorkomen.

Stel dat we de eerste zwarte toets benoemen met Db, dan zou de majeurtoonladder van A beginnen met A, B, Db, D, E, ... Aangezien we niet twee keer dezelfde letter gebruiken kan dit dus niet en benoemen we de eerste zwarte toets met C#. Op die manier mis je nooit meer!

Even terugspoelen naar de afbeelding van de D-majeurtoonladder. Vind je daar de noot F# in terug? Stel dat we die zouden benoemen met Gb, dan komen we opnieuw in dezelfde situatie terecht, toch?

Begrijp je dit concept helemaal? Top! Dan zijn we klaar voor de volgende stap: de mineurtoonladder.