Muziektheorie - De Basis

Over het algemeen kunnen we stellen dat muzieknummers vertrekken vanuit een ‘toonsoort’: een combinatie van noten die volgens bepaalde regels is georganiseerd. Hoor jij het meteen wanneer iemand vals zingt of wanneer een instrument niet juist gestemd is? Dat kan, want voor veel mensen is dit direct hoorbaar omdat het ‘fout klinkt’. We voelen bijna allemaal aan dat er iets niet klopt.

Om een betere muzikant te worden is het van cruciaal belang om het concept van toonladders of ‘muzikale families’ te leren begrijpen en gebruiken. Daarom leren we in dit gedeelte welke tonen samen passen en welke helemaal niet.

Music is like a language. Like learning any language, it can be hard to express yourself at first. Luckily, we've got you covered!

“Musicians want to be the loud voice for so many quiet hearts.”

Do you like like our site?

FacebookLinkInstagram